GROUPS (CASE STUDY)

Dear all,

let me release how groups are set up for you. Those of you who cannot find your names, please come to me today in the evening after afternoon-classes. I have decided also to extent it to seven groups and cancel the need to have business student as a member. Details for the case study will be once again highlighted tomorrow after classes:

GROUP 1:

Renjie Jin
Zeshuo Wu
Junxin Bai
Renjie Bei
Zhang Chenhao
Yao Zhou
Qing Wang
Han Chen
Yitao Yuan
Yang Su
Yining Tang
KaiYi Cheng
Yihong Liang

Group 2:

Ruidian Xian
Zijuan Liu
Shahriyar Karimov
Elif Beyza Eroglu
Qiao Dai
Yumin Wang
Lei Zhang
Begum Sever
Petr Bouberle
Jiabao Zhou
Sai Dharshini

Group 3:

Jiming Yao
YanXi Jin
Weiqi Shi
YingTian Gao
HuiQi Zhou
AiYun Zhong
Ying Sun
RunYu Jin
XueLian Miao
XinYi Yan

Group 4:

Jian Zhang
Anzhi Huang
Zheng Li
Xi Chen
Xinyu Tang
Di Xiao
Yuxi Zhang
Tian Wei
YongWen Feng
Hanxin Zhong
Xuan Yang

Group 5:

XiaoHan Guo
Jiayan Zhao
Beini Ma
Yijia Ma
Rongjiao Zhou
SiCheng Dai
LinRun Ye
ZiTong Liu
Zhong Xu
Woxin Shen

Group 6:

Shayan Rahman Nezhad
Lijun Jiang
Sai Jing
Ke Hu
Zhen Li
Hao Zhou
Jane Yang
ZiJin Yu
Chun Nie
HuiHui Zhang
Jing Wu
Anran Geng

Group 7: 
Juning Fong (Grace)
Yuan Yao
Jiamin Chen
Yitong Ren
Xinyu Xu
Yicheng Lin
MiaoRan Liu
XiaoJun Huang
Yayi Liu
Tingfeng Liang
Ruonan Xu

 

 

2019 © European Centre for Career Education, www.eccedu.net

Graphic design by KošnarDesign.cz & realization by CzechGroup.cz
Homepage top photo copyright: bloodua / 123RF Stock Photo